Младият герой на приключенския роман „Капитан Фракас“ е изпаднал благородник, получил в наследство от дедите си само един полуразрушен замък. За да не умре от глад, младежът решава да тръгне с пътуваща трупа актьори, хора от народа, които го обикват за неговата храброст и честност, за неговото другарско чувство и добро сърце. Под името „Капитан Фракас“ той преживява редица приключения, които читателят следи с жив интерес до последната страница на романа.

5,5 Капитан Фракас
Le capitaine Fracasse,


Издание:

Теофил Готие

Капитан Фракас

 

Превод от френски: Никола Тихолов

 

Художник: Любен Зидаров

Редактор: Надя Кехлибарева

Художествен редактор: Михаил Руев

Технически редактор: Лазар Христов

Коректор: Мери Керанкова

 

Издателство „Народна младеж“, 1968 г.