Съдържание

Открадването на Дионис 3

fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Димо Кисьов

Открадването на Дионис

 

Поредица СТАДИОН

 

Рецензенти: М. Василев, Св. Игов, М. Наимович, В. Василев, Ц. Генов

Редактор: Д. Миланов

 

Нац. бълг.; I издание; лит. група IV

 

Художник на корицата: Ал. Хачатурян

Художник редактор: М. Табакова

Технически редактор: М. Белова

Коректор: Д. Стоянова

 

Дадена за набор на 15.IV.1977 г. Подписана за печат на 29.VI.1977 г. Излязла от печат на 30.VII.1977 г.

Формат 60×84/16 Печатни коли: 11,50

Издателски коли: 10,73

Тираж: 15100

Цена 0,73 лв.

 

Държавно издателство „Медицина и физкултура“, пл. Славейков 11 — София, 1977

Държавна печатница „Д. Благоев“ — Пловдив

История

  1. — Добавяне

Библиоман