Информация

Най-великите математици на света, които историята познава, са: Нютон (роден през XVII в.), Гаус (живял между XVIII и XIX в.) и най-забележителният измежду тях — Архимед. Той живее в Древна Гърция приблизително 1800 години преди Нютон и прекарва целия си живот, изучавайки тихо и спокойно нови теореми.

Откритията на Архимед включват: числото пи; обема и повърхността на сферата; принципа на железните клещи; законa на телата, потопени в течност; хидравличната помпа; катапултa. Неговите изследвания не се ограничават само с математическата теория, а се простират до физиката и астрономията, като започват от уредите и инструмените, използвани в земеделието, и стигат до оръжията на войната. Това е причината, поради която неговите последователи го смятат за велик учен.

Въпреки това в теоритичния свят, в който живее, никой не счита практическите резултати за важни. Ето защо неговите трудове и постижения получават оценка едва в по-ново време.

* * *

Издание:

100 личности — хората променили света. Архимед

Издателство „Де Агостини Хелас“, Гърция

Специална адаптация за български език: Giga George

Редактор и коректор: Ралица Панайотова

Вносител: Атика Медия, България

История

  1. — Добавяне

Библиоман