Информация

Лъчът надежда за съвременната научна цивилизация, поблясващ от зората на Ренесанса, се засилва с изгрева на индустриалната революция в края на XIX в., намирайки отражение във всички сфери на живота, като се започне от човешкото тяло и се стигне до космоса. Все още обаче съществува една граница, която светлината на научнотехническия прогрес не може да прекоси… това са дълбините на вътрешната същност.

В началото на века Виена е мястото, където един психиатър се бори да хвърли светлина върху тъмнината, която се таи в дълбините на душите ни… Зигмунд Фройд.

* * *

Издание:

100 личности — хората променили света. Зигмунд Фройд

Издателство „Де Агостини Хелас“, Гърция

Специална адаптация за български език: Giga George

Редактор и коректор: Ралица Панайотова

Вносител: Атика Медия, България

История

  1. — Добавяне

Библиоман