Джим Бъчър
Фуриите на Калдерон

(Книга първа от „Кодексът на Алера“)

Жителите на отдалечената долина Калдерон живеят в единение с природата. Чрез фуриите, които призовават, те черпят сили от стихиите й — въздух, огън, вода или дърво — и с тяхна помощ се справят с трудностите на живота във фермите… всички, с изключение на Тави. Макар и достигнал възрастта, той все още не е открил нито една фурия.

Над Калдерон надвисват черни облаци, но не фуриите на бурята са най-сериозната опасност, пред която трябва да се изправят хората от долината, когато пътят им се преплита с този на Курсор Амара — току-що издържала последния си изпит от Академията на Алера.

Предателство и отдавна забравен враг заплашват съществуването на цялото човешко царство. Властта се изплъзва от ръцете на Първия лорд на Алера и неговата последна надежда са млад и неопитен Курсор, момче без нито една фурия и откъснат от подкрепленията легион.


Издание:

Джим Бъчър

Фуриите на Калдерон

 

Американска, първо издание

 

Превод: Александър Ганчев

Водещ редактор на поредицата: Андрей Велков

Художник на корицата: Росен Дуков

Коректор: Соня Илиева

 

Формат: 60×90/16

Печатни коли: 30

 

Предпечатна подготовка: „Колибри“

Печатница: „Инвестпрес“

ИК „Колибри“, 2013 г.