Съдържание

Доказателства 0

Доказательства,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Валентин Тублин

Доказателства

 

Преведе: А. Ковачева

Редактор: М. Наимович

 

Нац. руска I издание Лит. група IV

Изд. No 5881

 

Художник на корицата: Ал. Хачатурян

Художник-редактор: М. Табакова

Технически коректор: М. Белова

Коректор: О. Цанова, З. Христева

 

Дадена за набор 15.X.1974 г.

Подписана за печат 28.II.1975 г.

Излязла от печат 28.II.1975 г.

Формат 60×84/16 Печатни коли: 8

Издателски коли: 6,80 Тираж: 10 000

Цена на дребно: 0,48 лв.

 

Държавно издателство „Медицина и физкултура“, пл. Славейков 11 — София

Държавна печатница „Димитър Благоев“ — Пловдив

История

  1. — Добавяне

Библиоман