Цивилизация, която съществува зад огледалото…

Извънземни, самонастанили се в човешки дом…

Кутия с хора, попаднала на планета, населена с богове…

Ако сте чели „Недокоснат от човешки ръце“, „Крадец във времето“ или „Задай глупав въпрос“, вероятно ще се досетите, че само въображението на Робърт Шекли може да създаде подобни сюжети. Като всичко, написано от него, последните му разкази отново преобръщат реалността, криволичейки между абсурдното и смешното, магическото и реалното, измислицата и действителността.

… предшественикът на Дъглас Адамс, чийто „Пътеводител на галактическия стопаджия“ изглежда като изваден от вселената на Шекли.

Джералд Джонас, Ню Йорк Таймс

5,3 Увод
Introduction,

4,8 Магия, кленове и Мериан
Magic, Maples, and Maryanne,

4,3 Новата Орла
The New Horla,

4,7 Знам по-добър номер
A Trick Worth Two of That,

4,7 Психоробите на Манитори
The Mind-Slaves of Manitori,

4,7 Сън за неразбирателството
The Dream of Misunderstanding,

4,5 Робот-донкихот
The Quijote Robot,

5 Пратеник от един зелено-жълт свят
Emissary from a Green and Yellow World,

4,3 Дълбок син сън
Deep Blue Sleep,

5,1 Огледални игри
Mirror Games,

4,4 Градът на мъртвите
The City of the Dead,


Издание:

Робърт Шекли

16 страховити истории

 

All Rights Reserved

Uncanny Tales

Copyright © 2003 by Robert Sheckley

 

© SKYPRINT 04 Ltd., 2013

© 2013 Марин Загорчев — превод

© SKYPRINT 04 — оформление на корицата

 

ISBN 978-954-390-107-4