Професор във ватиканския Папски институт по християнска археология получава тайнствен колет, пратен от негов колега, който е изчезнал преди десет години. Вътре има два странни артефакта: череп с дребен надпис на арамейски и том, подвързан с човешка кожа. Генетичният анализ показва, че и черепът, и кожата са на Чингис хан — отдавна мъртвия монголски владетел, в чиято гробница според преданията лежат несметните съкровища и знания на една загинала древна империя.

Командир Грей Пиърс и отряд Сигма, към които се присъединяват двама историци от Ватикана, се впускат в търсене на една истина, свързана с падането на Римската империя — загадка, чиито корени водят към произхода на християнството.

5 Окото Господне
The Eye of God,


Издание:

Джеймс Ролинс. Окото Господне

Американска. Първо издание

ИК „Бард“, София, 2013

Художествено оформление на корица: Megachrom 2013

Превод: Крум Бъчваров, 2013

Редактор: Иван Тотоманов

ISBN: 978–954–655–432–1