Романът „Хайка за вълци“ на Ивайло Петров получи наградата на Съюза на българските писатели за 1985 година.

5,2 Хайка за вълци
Хайка за вълци,


Издание:

Ивайло Петров. Хайка за вълци

Рецензент: акад. Пантелей Зарев

Редактор: Никола Радев

Художник: Румен Скорчев

Худож. редактор: Камен Стоянов

Техн. редактор: Ненчо Дойчев

Коректори: Таня Паскалева, Мария Енчева

Профиздат, 1987