Сложен, многопланов сюжет, типичен за Роджър Зелазни… Героите от „Италбар“ се лутат из дебрите на мистичното и покоряват върховете на технологичното в търсене на истината за най-дълбоката същност на човешката природа.

4 Да умреш в Италбар
To Die in Italbar,


Издание:

Роджър Зелазни. Да умреш в Италбар

Американска. Първо издание

Превод: Валерия Тодорова

Художник на корицата: Цветан Ценков

Редактор: Нина Иванова

Компютърен дизайн: София Делчева

Формат 84×108/32. Печатни коли 12

Издателство „Дамян Яков“ — 1998 г.

Печат „АБАГАР“ ЕООД — Велико Търново