Лора и Дан Филдинг са преуспяващо семейство, тя — известен адвокат, той — популярен моден фотограф. Повече от всичко те желаят да имат дете. Обръщат се за помощ към новосъздадена клиника, където ще се извърши чудото.

Но скоро нещата се превръщат в бавно набиращ скорост кошмар.

5 Клиниката
The Clinic,


Издание:

Кип Ланджело. Клиниката

ИК „Прозорец“ ООД

Редактор: Марта Владова

Коректор: Станка Митрополитска

Оформление: Калина Павлова

Художник: Буян Филчев

ISBN: 954-733-056-Х