„Животът на Ван Гог“ не е романизирана биография. В тази книга читателят се изправя лице срещу лице с една необикновена съдба, която, очистена от легенди и белетристични навеи, завладява с дълбокия си трагизъм. Изхождайки от богат документален материал и най-вече от обемистата кореспонденция на Ван Гог с брат му и с други негови съвременници, авторът разкрива пътя на големия холандски художник, като същевременно проникновено пресъздава неравната борба на човека Ван Гог за място в живота и в обществото.

5,6 Животът на Ван Гог
La Vie de Van Gogh,

Издание:

Анри Перюшо. Животът на Ван Гог

Френска, II издание

Редактор на първото издание: Цветана Узунова-Калудиева

Редактор: Ани Владимирова

Съставители на илюстративния материал: А. Владимирова, А. Василев

Художествено оформяне: Атанас Василев

Художествен редактор: Иван Димитров

Технически редактор: Георги Димитров

Коректор: Лидия Станчева

Снимки: Михаил Енев

 

Henri Perruchot

La Vie de Van Gogh

© Librairie Hachette, Paris, 1955

 

Стиховете преведе Пенчо Симов.

На корицата: Портрет на доктор Гаше. Юни, 1890, Париж, Лувър.

 

Л. г. III. Код 30/95382/7020 — 82

Дадена за печатна 30.III. 1982 г.

Подписана за печат на 20.V. 1982 г.

Излязла от печат на 20.IX. 1982 г.

Формат 16/60 90

Печатни коли 26

Издателски коли 26.

УИК 30,73.

Цена 3,63 лв.

Издателство „Български художник“, ул. Московска 37, 1000 София

ДП „Георги Димитров“, бул. Ленин 117, София

Индекс: 75 — Ч 840 (092)