Много от исторически известните скъпоценни камъни също като прочутите личности си имат своя интересна съдба и биография. За други са запазени предания, извиращи от вековете.

Писателят Рустем Валаев ни разказва увлекателно за природата, състава и добиването на скъпоценни камъни в древна Индия и Африка, в Урал, Украйна и днешна Якутия.

В разказа му са чудно вплетени народни приказки и легенди от цял свят за диамантите, рубините и изумрудите, за сапфирите, бисерите и кехлибара.

6 Легенди за скъпоценните камъни
Алмаз — камень хрупкий,

Издание:

Рустем Валаев. Легенди за скъпоценните камъни

ИК „Наука и изкуство“, София, 1982

Съветска-украинска. Първо издание

Редактор: Руселена Георгиева

Художествен редактор: Лили Радева

Технически редактор: Василка Стефанова

Художник: Симеон Кръстев

Коректор: Стефка Николова