4,1 Вече е все едно…
He Won’t Need It Now,


Издание:

Джеймс Хадли Чейс. Вече е все едно…

 

Copyright © James Hadley Chase

Превод © Антонио Маринов

Художник © Силвия Артамонцева

с/о НиКа, София, 1993

ЗЕБРА 2001