Мадисън Авеню, 1300. Елегантен небостъргач се извисява над аристократичния район в Манхатън Ъпър Ийст Сайд. Трийсет и девет годишната нищо неподозираща Кей Норис се настанява на двайсетия етаж с надеждата да започне нов живот.

Но тя не знае, че е подслушвана, че е наблюдавана. Собственикът на сградата чува всяка нейна дума, гледа я как разопакова багажа си, оправя леглото си, храни котката си, разговаря с приятели и колеги. Вижда я като на длан, защото в тухлите и бетона е скрита поразяваща тайна.

Под блясъка на свръхцивилизования живот в Манхатън пълзи заплаха, страх, който постепенно се превръща в параноя, в леден ужас.


Издание:

Айра Левин. Кулата на ужасите

Американска. Първо издание

Превод: Савина Манолова

Рецензент: Димитрина Кондева

Редактор: Дора Барона

Художник: Николай Пекарев

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Стефка Добрева

Литературна група — ХЛ

Излязла от печат: декември 1992 г.

Формат: 84X108/32

Печатни коли: 10

Издателски коли: 8,40

ДФ „Народна култура“ — София, 1992 г.

ДФ „Балкан прес“ — София

ISBN: 954-04-0064-3