Издание:

Григор Угаров. По следите на заточеника. (І и ІІ част)

Редактор: Лилия Илиева

Художник: Георги Даскалов

Художествен редактор: Васил Йончев

Технически редактор: Димитър Захариев

Коректори: Надежда Добрева, Мария Ждракова и Евгения Кръстанова

Дадена за печат на: 9.III.1959 г.

Печатни коли: 42

Авторски коли: 60/20

Формат: 59X84/16

Тираж: 10080

Поръчка №15 (800)

Поръчка на печатницата №277

ЛГ V

Цена 1955 г. — 17,20 лева

Държавен полиграфически комбинат Димитър Благоев

Народна култура — София, 1959 г.