Софокъл очертава характерите, изобразява ги в тяхната пъстрота и изкусно си служи с художествената идея, като възсъздава Омировата прелест. Само с едно кратко полустишие или с една-единствена дума той умееше да обрисува изцяло характера на действащото лице.

Антично свидетелство

5,3 Едип цар
Οἰδίπους τύραννος,

6 Едип в Колон
Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ,

5,3 Антигона
’Αντιγόνη,

0 Аякс
Αἴας,

4 Филоктет
Φιλοκτήτης,

0 Електра
Ἠλέκτρα,

0 Трахинянките
Tραχίνιαι,


Издание:

Софокъл. Трагедии

ИК „Захарий Стоянов“, София, 2013

Превод от старогръцки: Александър Ничев

Редактор: Иван Гранитски

Коректор; Валерия Симеонова

Художник: Кънчо Кънев

ISBN: 978-954-09-0765-9

 

Формат 16/70/100. Печатни коли 33.5

Печат ПК „Д. Благоев“ ООД, София, 2013 година