Може ли тайният кръг да оцелее…

 

Привлечена в най-елитната компания в училище, Каси е опиянена от новооткритите си способности — сила, колкото завладяваща, толкова и опасна.

Раздвоена между гибелните амбиции на две от момичетата в кръга, тя се увлича по приятеля на едното от тях и става заложница на собствената си пагубна любов.

Запленена от обещанието за любов чрез магия, Каси спечелва сърцето на Адам и нарушава деликатния баланс на силата, отприщвайки такава буря от ярост, каквато никой не е очаквал.

Ще бъдат ли всички те погълнати от тъмната борба на доброто и злото и изтерзаната любов?

5,3 Пленница
The captive,


Издание

Л. Дж. Смит. Пленница

Американска. Първо издание

Редактор: Силвия Николаева

Коректор: Росица Симеонова

Технически редактор: Симеон Айтов

Издателство „Ибис“, София, 2012

ISBN: 978–619–157–025–6