Намерена е жена — мъртва, изнасилена и изрисувана с мръсни думи. За лондончани, живеещи във второто десетилетие на двайсет и първия век, градът се е превърнал в свят на сложни технологии, несдържано насилие и отвращаваща мизерия, където серийните убийства са придобили епидемични измерения. Преди кръвта на жената да е засъхнала, се появява нов убиец, с различен подход към смъртта. Изборът на жертвите му носи тревожни последици за правителството и неговата сигурност. Ръководството на разследването е възложено на амбициозната „Джейк“ Джейкович — главен инспектор. Тя трябва да използва всичките си сили, здрав разум и интуиция, ако иска да спре убийствата и да оцелее…

4 Философско разследване
A Philosophical Investigation,


Издание:

Филип Кер. Философско разследване

Американска. Първо издание

ИК „Бард“, София, 1998

Редактор: Иван Тотоманов