Информация

Издание:

Валентин Пламенов. Възпитаните трупове пращат писма

Българска. Първо издание

Редактор: Весела Люцканова

Художник: Фико Фиков

Художествен редактор: Момчил Колчев

Технически редактор: Маргарита Воденичарова

Коректор: Янка Събева

 

с/о Jusautor, Sofia

 

Л. Г. VI.

Тематичен № 23 9536222311/5605-044-89

Дадена за набор през м. май 1989 година.

Подписана за печат м. юни 1989 година.

Излязла от печат през м. август 1989 година.

Поръчка № 35.

Формат 32/84/108.

Тираж 80 000.

Печатни коли 12,50.

Издателски коли 10,50.

УИК 10,94.

Цена 1,16 лева.

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

ДП „Димитър Благоев“ София, 1989

История

  1. — Добавяне

Библиоман