Издание:

Бри Диспейн. Божествени и прокълнати

Американска. Първо издание

Редактор Лилия Анастасова

ИК „Ера“, София, 2010

ISBN: 978–954–389–101–6