Издание:

Жан д’Арас. Феята Мелюзина

Френска. Първо издание

Издателство „Отечество“, София, 1987

Рецензенти: Лиляна Минкова и Стоян Атанасов

Редактор: Добринка Савова-Габровска

Художествен редактор: Васил Миовски

Технически редактор: Иван Андреев

Коректор: Цветелина Нецова

 

Преведе от френски със съкращения: Павлина Райнова

 

© Павлина Райнова, преводач, 1987

© Илия Гошев, художник, 1987

 

Jean d’Arras

Le Roman de Mélusine

ou L’Histoire des Lusignan

Mis en français moderne par Michèle Perret

© 1979, Editions Stock

 

Код 11 95376 13231/6126-6-87

Издателски № 1267

 

Дадена за набор 20.II.1987 г.

Подписана за печат 25.IV.1987 г.

Излязла от печат 26.VIII.1987 г.

Формат I/16/60/90. Печатни коли 9

Издателски коли 9. Усл.изд.коли 9,66

 

Цена 0,83 лв.

 

Държавно издателство „Отечество“, София

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София