Георги Ганев

Георги Ганев е роден на 2 юни 1949 г. в гр. Габрово. Средно образование завършва в родния си град. Учи задочно българска филология във Великотърновския университет.

В момента е редактор във в. „Тревненски зов“.

Свои разкази е публикувал в централния и местния печат.

Печелил е награди от литературни конкурси. Първата му книга с разкази „Страх от врабчета“ („Профиздат“) излиза през 1987 г.

„Анатомия на плашилото“ е първият му роман.

 

 

5 Анатомия на плашилото


Издание

Георги Ганев. Анатомия на плашилото

Рецензент: Димитър Кирков

Редактор: Красимир Дамянов

Художник: Евгени Томов

Худ. редактор: Весела Бракалова

Техн. редактор: Венцислав Лозанов

Коректор: Янка Енчева

 

Формат 32/70/100; тираж 18112 екз.

печатни коли 13; издателски коли 8,42; уик 7.75;

изд. № 6719;

поръчка № 103/1988 година на изд. „Български писател“

дадена за набор на 5.V.1988 г.

излиза от печат на 25.XI.1988 г.

Цена 0,84 лв.

Код 25/9536225231/5605—418—88

Набор ДП „Георги Димитров“ София

Печат ДП „Васил Александров“ Враца