Разглеждайки Стария завет като източник на полезна информация за поредица от исторически събития, Зенон Кошидовски дава по един изключително увлекателен начин разумно, логично и научно обяснение за библейските събития и истории.

Зенон Кошидовски (1896–1978) завършва Ягелонския университет след възстановяване независимостта на Полша след Първата световна война. В началото на 20-те години на XX век приема идеите на полските експресионисти. В началото на Втората световна война емигрира в САЩ, където живее до 1951 г. Завръща се в Полша и се отдава на литературно-публицистична дейност по значими общочовешки теми.

Съдържание

Библейски сказания 5,3

Opowieści biblijne,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Зенон Косидовски

Библейски сказания

 

Полска

 

Преводач: Димитър Икономов

Редактор на издателството: Мария Бойкикева

Художник: Румен Ракшиев

Художествен редактор: Светлозар Писаров

Технически редактор: Венета Кирилова

Коректор: Евгения Веселинова

 

Дадена за набор на 20.III.1981 г.

Подписана за печат на 20.VII.1981 г.

Излязла от печат на 29.VII.1981 г.

Печатни коли 28,25. Издателски коли 28,25.

Усл. изд. коли 35,32. Издателски №24697

Лит. група II-2. Формат 15/60/90.

КОД 02/9531222511/0442-4-81.

 

Цена 4,91 лв.

 

Издателство „Наука и изкуство“ — София

Печатница „Александър Пъшев“ — Плевен

История

  1. — Добавяне

Библиоман