Когато Бари Феърбрадър умира на четирийсет и няколко години, градчето Пагфърд изпада в шок. На пръв поглед Пагфърд е олицетворение на английската идилия с калдъръмения си пазарен площад и древното абатство, но онова, което се крие зад красивата фасада, е град на бойна нога. Богати воюват с бедни, юноши воюват с родителите си, съпруги — със съпрузите си, учители — с учениците си… Пагфърд не е онова, което изглежда. А овакантеното от Бари място в градския съвет скоро разпалва най-голямата война, която градът е виждал. Кой ще вземе връх в избори, заредени със страсти, подмолност и неочаквани разкрития?

„Вакантен пост“, големият роман за малкото градче, е първият роман за възрастни на Дж. К. Роулинг. Той е дело на една неподражаема разказвачка.

5,1 Вакантен пост
The Casual Vacancy,

Издание:

Джоан Роулинг. Вакантен пост

Английска. Първо издание

Коректор: Соня Илиева

Художник на корицата: Стефан Касъров

ИК „Колибри“, София, 2011

 

Формат 60×90/16. Печатни коли 28

Предпечатна подготовка „Колибри“

Печатница „Симолини“