Издание:

Янис Марис. Лятото на страха

Гръцка. Първо издание

ИК „Народна младеж“, София, 1983

Редактор: Светлана Тодорова

Коректор: Албена Любенова

Технически редактор: Маргарита Воденичарова