— Виж, намерих това — и тя вдигна запалката.

Погледът му се закова за момент върху запалката, след това се премести върху нея. Изразът на лицето му я ужаси — то изведнъж бе станало нечовешко. Той започна да става бавно от стола, докато тя отстъпваше неразбираща, но така уплашена, както никога през живота си.

— Писна ми от тебе — каза той с мек, леден шепот. — Ще те убия…

4,2 Нежен център
The Soft Centre,


Издание:

Джеймс Хадли Чейс. Нежен център

ИК „Д. Яков“, София, 1992

Английска. Първо издание

Редактор: Тодорка Минева

Коректор: Нина Иванова

Компютърен набор: Милка Русева

Компютърен дизайн: Матей Тошков

ISBN: 954-527-015-2