Издание:

Рос Томас. Ако не можеш да бъдеш почтен

Американска. Второ издание

ИК „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1989

Редактор: Иванка Савова

Коректор: Надя Костуркова, Жанета Желязкова