Корсарите са пирати, а пиратите са много разновидности.

Някога пирати воювали в морето до берберските брегове. Сега има съвременни пирати във водите на Африка и Азия и пирати… които изобщо нямат вид на такива.

Самолетът на американския държавен секретар Фиона Катамора се разбива на път към мирна конференция в Либия и ЦРУ, което няма доверие на либийците, наема Кабрило да я открие. Подозренията на Агенцията се оказват основателни. Екипът на Хуан намира самолета, но от държавния секретар няма и следа.

Ръководител на терористична група има особени планове за конференцията и Кабрило не може да позволи осъществяването им.

Но какво общо има всичко това с морска битка, станала преди двеста години, и старите ислямски ръкописи, които либийците изглеждат твърдо решени да открият? Отговорите водят Кабрило към историята и към нова битка в морето, този път срещу ислямски екстремисти.

А от изхода на тази битка зависи съдбата на много народи.

5 Корсар
Corsar,

Издание:

Клайв Къслър, Джак Дю Брул. Корсар

Американска. Първо издание

ИК „Бард“, София,

Редактор: Иван Тотоманов

Коректор: Десислава Господинова

ISBN: 978-954-655-076-7