Летящи чинии или има, или няма, независимо от вярата ми. Ако това са земни обекти или природни образувания, ще бъде скучно. Ако са извънземни, които ни наблюдават — неприятно. Сигурно има и трето решение, аз съм за него.

 

А. Стругацки

Съдържание

Трудно е да бъдеш бог 5,3

Трудно быть богом,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Понеделник започва в събота 5,3

Понедельник начинается в субботу,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

Аркадий и Борис Стругацки. Трудно е да бъдеш бог

Народна младеж — Издателство на ЦК на ДКМС, София, 1979

Библиотека „Фантастика“, №1

Редактор: Анна Панчева

Оформление: Божидар Икономов

Илюстрации: Димитър Бакалов

Художествен редактор: Иван Марков

Технически редактор: Гинка Григорова

Коректор:Наталия Попова

II издание. ЛГ IV Тематичен №13 9537622511/6106–3–79

Дадена за набор на 5.II.1979 година. Подписана за печат на 15.VI.1979 година.

Излязла от печат на 5.VII.1979 година. Поръчка №87. Формат 1/16 60×84

Печатни коли 25,5. Издателски коли 23,79. Цена 1,23 лева.

„Народна младеж“ — Издателство на ЦК на ДКМС

ДП „Атанас Стратиев“ — Хасково

С–3

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

Трудно быть богом. Понедельник начинается в субботу

Библиотека Современной фантастики в 15 томах, том 7

Издательство ЦК ВЛКСМ „Молодая гвардия“, Москва, 1966

История

  1. — Добавяне

Библиоман