5 Чудовищата
The Monsters,

4,8 Олтарът
The Altar,

5,3 Форма
Shape [= Keep Your Shape],

5,4 Недокоснато от човешки ръце
Untouched by Human Hands [= One Man’s Poison],

5,2 Желанията на царя
The King’s Wishes,

4,7 Топло
Warm,

5,3 Демоните
The Demons,

5,6 Специалист
Specialist,

5,3 Седмата жертва
Seventh Victim,

5,6 Ритуал
Ritual [= Strange Ritual],

4,2 Край тихите води
Beside Still Waters,

5,1 Планината без име
The Mountain Without a Name,

5 Счетоводителят
The Accountant,

5,7 Ловни проблеми
Hunting Problem,

4,2 Най-щастливият човек на Земята
The Luckiest Man in the World [= Fortunate Person],

4,9 Долу ръцете
Hands Off,

5,8 Нещо за нищо
Something for Nothing,

5,6 Билет за Транай
A Ticket to Tranai,

4,5 Битката
The Battle,

5 Гражданин на космоса
Citizen in Space [= Spy Story],

5,1 Задай глупав въпрос
Ask a Foolish Question,


Издание:

„Мириам“ ЕООД, София, 1996

ISBN: 954-584-186-9