Наред с умело изградената интрига в романа има цяла поредица от богати и житейски правдиви образи на хора — всеки със своите мисли, радости и грижи, — които в острите конфликти, породени от престъплението, изявяват най-ярко своя морално-етичен облик. Служителите от милицията също не са свръхчовеци, понякога и те грешат, но винаги пазят чиста своята комунистическа нравственост.


Информация

Издание:

Димитър Пеев. Алиби

Редактор: Милан Асадуров

Оформление: Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев

Илюстрация на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Паунка Камбурова

Българска, II издание

Дадена за набор на 26.III.1979

Подписана за печат на 25.VII.1979

Излязла от печат на 15.VIII.1979

Формат 32/70×100

Изд. номер 1261

Тираж 60 120

Печ. коли 15

Изд. коли 9,71

Цена 1,00 лв.

Код 08 95361–21331 5506-26-79

Книгоиздателство „Г. Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“, София

История

  1. — Добавяне

Библиоман