Това е документална книга, в която на фона на действителните исторически събития, се разкриват богатите традиции и обичаите на индианците, изразяващи преклонението им пред природата. На хищническото отношение на белите заселници, довело го изтребването на бизоните, авторът противопоставя разумното отношение на индианците към природната среда, в която живеят. Въпреки че ловуват бизони за прехрана, те винаги държат сметка за запазването им, както и на другите богатства, дарени им от природата. Книгата разказва за стремежа на индианците да запазят земята си такава, каквато са я наследили от дедите си, да защитят независимостта, честта и достойнството си. И за трагедията им, дошла с пушките на белите.

За автора

Интересът към индианците и заселването на Запада е станал част от живота на Ди Браун. За да напише „Погребете сърцето ми в Ундид Ний“, той е търсил и проучвал сведения и документи от срещите и съветите, договорите и преговорите между белите и индианците повече от две години. Петнадесет от осемнадесетте му труда са върху историята на Запада, а три са посветени на Гражданската война.

Първият му приятел от детството е едно индианско момче, което ходело с Браун на всички индиански и каубойски филми и се радвало възторжено заедно с другите от публиката, когато заселниците или кавалерията побеждавали. „Веднъж го попитах защо го прави — спомня си Браун — и той ми отговори: «’Щото не са истински индианци!» За него те бяха само актьори. Всички книги за индианците по онова време бяха карикатури и жалки пародии и по-късно разбрах, че и в тях индианците не са истински.“

Браун е завършил Арканзаския държавен педагогически колеж, а после влиза в Университета „Джордж Вашингтон“ в Уошингтън. Той е роден изследовател, обича да се рови в оригинални източници и винаги е използвал този метод за написване на книгите си.


Обработка на карти и снимки: elemagan

 

Издание:

Ди Браун. Погребете сърцето ми в Ундид Ний

Американска. Първо издание

Рецензент: Людмил Димитров Станчев

Завеждащ редакция: Вилиана Семерджиева

Редактор: Галина Кръстева

Библиотечно оформление: Жеко АЛЕКСИЕВ

Художник на корицата: Текла Алексиева

Художник на илюстрациите: Николай Пекарев

Художествен редактор: Петър Кръстев

Технически редактор: Пенка Гроздева

Коректор: Снежина Кокенова

 

Дадена за набор октомври 1988 г.

Подписана за печат юли 1989 г.

Излязла от печат август 1989 г.

Формат 32/84/108.

Печатни коли 30,50. Издателски коля 25,62.

УИК 25,72.

Поръчка на издателството Еко 367/88.

 

Цена 2,60 лв.

 

Държавно издателство „Земиздат“, София

ДП „Георги Димитров“ — София