Настоящата книга е уникална за българската поселищна история. Тя е резултат на половин вековна събирателна и изследователска работа. За първи път излизат събрани очерци за всички села и градове на един окръг. Авторът, ст.н.с. к.и.н. Богдан Николов /роден 1926 г./, е известен археолог, историк и краевед. Публикувал е повече от сто научни статии, студии и отделни книги у нас и в чужбина и повече от петстотин научно-популярни материала в централния и регионалния печат. Участвал е в откриването и публикуването на Врачанското съкровище, откривател е на една неизвестна досега на науката праисторическа култура и на глинените плочки с протописмени знаци. Под негово ръководство бе открит вторият дял на прочутото Рогозенско тракийско съкровище.

На добър час!

Съдържание

От Искър до Огоста 5

fb2.zip epub txt.zip sfb.zip


Информация

Издание:

Богдан Николов. От Искър до Огоста

Редактор Слава Николова

Технически редактор Владислав Кирилов

Българска. Първо издание.

Формат 84×108/32.

Печ. коли 21,50

ИК „Алиса“, София, 1996

ISBN: 954-596-011-1

История

  1. — Добавяне