Кой е бил този Сеслав, почитан в толкова отдалечени краища на България. За легендарния Сеслав (забравен вече от нашата памет) и епохата в която е живял са страниците на тази книга.


Информация

Издание:

Цончо Родев. Мечът на непримиримите

Редактор: Георги Величков

Художник: Стефан Марков

Худ. редактор: Елена Маринчева

Технически редактор: Любен Пегров

Коректор: Александра Хрусанова

Издателство „Български писател“

ДП „Т. Димитров“ — София

История

  1. — Добавяне

Библиоман