4,7 Реката с две сърца
Big Two-Hearted River,

4,9 Убийците
The Killers,

4,9 В чужда страна
In Another Country

4,9 Старецът при моста
Old Man at the Bridge,

5,1 Очакване
A Day's Wait,

4,5 След бурята
After the Storm,

5,6 Котка в дъжда
Cat in the Rain,

5,1 Куче за слепеца
Get A Seeing-Eyed Dog

5,2 Старецът и морето
The Old Man and the Sea,


Издание:

Ърнест Хемингуей. Старецът и морето. Повест и разкази

Издателство „Отечество“, София, 1982 г.