В тази книга Соня Келеведжиева изследва художествения свят на поета Константин Шарков, неговата богата творческа индивидуалност. С аналитично устроен ум, с осъзнато чувство за критическа отговорност и с една вътрешна свобода при изява на своите оценъчни мисли, тя интерпретира проницателно поезията му, идейно-тематична й насоченост, творческия процес и нравствено-социалната му проблематика. Соня Келеведжиева се разтваря в естетическата му същност, пише с интимна сроденост и с жив емоционален език ни приобщава към поетовата духовност, разкрива магията на поетическото му слово. Освен задълбочени анализи, книгата съдържа и много факти, данни, подробности, коментарии, интервюта и мнения за цялото творчество на Шарков. Критическите съждения на Соня Келеведжиева са еквивалентни на лириката му — рядък синхрон между поет и критик. Така се се скъсява дистанцията между тях, а от това печели читателят, който възприема не умозрителни тълкувания, а образно — емоционални мисли и преценки за поетическите стойности на един ярък съвременен поет — какъвто е Константин Шарков.

Марин Кадиев


Издание:

Соня Келеведжиева. Душата на словото

Редактор: Марин Кадиев

Технически редактор: Кунка Кондева

Коректор: Цена Славова

ISBN: 954 9639 26 4

ИК „Жажда“, Сливен, 1998