Историк по професия, декан на историческия факултет на политехниката в Северен Лондон, Денис Джъд е автор на дванадесет книги — биографии, исторически книги за деца, както и на една история на големите военни поражения. „Историята на Дългия Джон Силвър“ е първият му роман.

Като дете Джъд е бил очарован от „Островът на съкровищата“, вълнувала го съдбата на героите от прочутия роман на Р. Л. Стивънсън, опитвал се да си представи миналото им. В „Историята на Дългия Джон Силвър“ Джъд е разказал въображаема предистория на „Островът на съкровищата“. „Тази книга не е подражание на известния роман на Стивънсън, нито пък негова пародия“ — споделя авторът. Тук с отлично познаване на епохата са описани младежките години и приключенията на Дългия Джон Силвър, които го довеждат до „Островът на съкровищата“.

4,6 Историята на Дългия Джон Силвър
The Adventures of Long John Silver,


Издание:

Денис Джъд. Историята на Дългия Джон Силвър.

Издателство „Отечество“, София, 1986

Редактор: Александър Бояджиев

Редактор на издателството: Огняна Иванова

Художник: Христо Жаблянов

Художествен редактор: Йова Чолакова

Технически редактор: Спас Спасов

Коректор: Цветелина Нецова