5,1 Поклонение на старата Земя
Pilgrimage to Earth [= Love, Incorporated],

5,3 Такива, каквито сме
All the Things You Are,

5 Капан
Trap,

4 Тялото
The Body,

5,1 Прототип
Early Model,

5,4 Служба „Чистота“
Disposal Service,

4,7 Страх в нощта
Fear in the Night,

5,5 Закрила
Protection,

5,2 Земя, въздух, огън и вода
Earth, Air, Fire and Water,

5,4 Гратисчия
Deadhead,

4,4 Академията
The Academy,

4,9 Бунт на борда
The Lifeboat Mutiny,

4,2 Сива вълнена броня
Gray Flannel Armor,

4,9 Пиявицата
The Leech,

5,1 Страж-птица
Watchbird,

5,2 На сутринта
Morning After,

5,4 Туземният въпрос
The Native Problem,

5,1 Рай II
Paradise II,

5 Езикът на любовта
The Language of Love,

Издание:

Робърт Шекли. Събрани разкази, том 2

„Мириам“ ЕООД, София, 1996

Превод: Рени Димитрова, Росен Димитров, 1996

ISBN: 954-9513-03-3

 

The Collected Short Fiction, Book Two, 1991