Ето че настъпи и преломният момент в политическата ситуация между Империята на елирите и Шатерския халифат. Започна войната. И вчерашните магове-първокурсници трябва да заминат във форт Скол, на границата между двете държави, за да изпълнят дълга си в качеството си на… честно казано, в доста неопределено качество, тъй като само двама от знаменитата петорка са запазили способностите си към Занаята.

Закари Никерс овладя артефакта, способен да вдигне легиони неживи, но се оказа, че всичко си има цена, в това число и неочаквано полученото могъщество. А му предстояха сериозни предизвикателства — отиване в опасните Прокълнати земи, населени с мутирали от постоянното магическо въздействие същества, търсене на тайнствения Храм на Пазителите и участие в сблъсъка между два Високи дома, устремили се към императорския трон.

5,5 Огненият легион
Огненный легион,

Преводът е направен специално за „Моята библиотека“ и се публикува в нея със съгласието на автора.

Оформление на корицата: gogo_mir, 2014 г.

За корицата е използвана картина от Олег Бабкин.