5,5 Картонената кутия
The Adventure of the Cardboard Box,

5,4 Жълтото лице
The Adventure of the Yellow Face,

5,5 Писарят
The Adventure of the Stockbroker’s Clerk,

5,1 „Глория Скот“
The Adventure of the Gloria Scott,

5,2 Ритуалът на рода Мъсгрейв
The Adventure of the Musgrave Ritual,

5,3 Земевладелецът от Райгейт
The Adventure of the Reigate Squire,

5,6 Гърбавият
The Adventure of the Crooked Man,

5,6 Вечният болен
The Adventure of the Resident Patient,

5,1 Преводачът грък
The Adventure of the Greek Interpreter,

5,2 Морски договор
The Adventure of the Naval Treaty,

5,4 Последен случай
The Adventure of the Final Problem,