alexander_bek.jpg

Александър Бек (1902–1972) започва литературната си дейност съвсем млад — деветнадесетгодишен. Отначало пише бележки и очерци, по-късно става журналист и литературен критик. Написал е много разкази и повести, три романа, в които изгражда обобщени художествени образи на документална основа.

Романът „Волоколамското шосе“ ни връща към събитията от 1941 година, най-тежката година на Великата отечествена война. Отбраната на Москва, подвизите на героичната дивизия на генерал Панфилов, която прикрива най-трудното направление — Волоколамското шосе, са описани вълнуващо и правдиво от А. Бек, защото писателят е подпомогнат и от впечатленията си като военен кореспондент, и от срещите си с участници в събитията. Тази книга дава ярък израз на мъжеството и силата на съветските хора, победили в тази война — най-жестоката война в новата история на човечеството.

Съдържание

„Ако някому се случи да наблюдава нещо необикновено, като изригване на огнедишаща планина, погубило цветущи селища, въстание на угнетен народ против всесилен владетел или нахлуване в родните му земи на незнаен и необуздан народ, виделият го трябва да разкаже всичко това на хартия. Ако не е обучен на изкуството да пише с калем думите на повестта, трябва да разкаже спомените си на опитен летописец, та той да изпише казаното на трайни листа за поука на внуци и правнуци.“

Из романа на В. Ян „Чингиз хан“

Волоколамското шосе 5,5

Волоколамское шоссе,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Александър Бек. Волоколамското шосе

ИК „Народна култура“, София, 1985

Руска. Трето преработено издание

Редактор: Валентин Корнилев, София Бранц

Коректор: Евдокия Попова

История

  1. — Добавяне

Библиоман