4,9 Откраднатият диамант
The Adventure of the Mazarin Stone,

4,8 Загадката на моста Тор
The Problem of Thor Bridge,

5 Лазещият професор
The Adventure of the Creeping Man,

5,1 Съсекският вампир
The Adventure of the Sussex Vampire,

5 Тримата мъже с фамилия Гаридеб
The Adventure of the Three Garridebs,

5,3 Знатният клиент
The Adventure of the Illustrious Client,

4,7 Трите стрехи
The Adventure of the Three Gables,

4,8 Белият войник
The Adventure of the Blanched Soldier,

4,3 Лъвската грива
The Adventure of the Lion’s Mane,

5 Бившият търговец на бои
The Adventure of the Retired Colourman,

4,7 Забулената наемателка
The Adventure of the Veiled Lodger,

4,9 Имението Шоскъм
The Adventure of Shoscombe Old Place,