Ъпдайк дири тъкмо в любовта още един от бързо развенчаващите се митове на съвременна Америка. Разсъждавайки трезво, той извлича обобщенията си от действителната социална почва, опрян на остро, проницателно наблюдение. Едновремешните разбирания за любовта вече не съществуват — те се разпадат, както се разпада самото общество, както се разпада семейството. Така търсеното щастие се оказва хлъзгаво тъкмо когато ръката вече го настига, а сълзата изсъхва още непроронена.

Издание:

Джон Ъпдайк. Ожени се за мен

Американска. Първо издание

ДИ „Народна култура“, София, 1979

Редактор: Кръстан Дянков

Художник: Николай Пекарев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Стоян Панчев

Коректори: Грета Петрова, Радослава Маринович