— Но той е мъртъв… нали? — попита Пипа.

— Не, не, може и да не е мъртъв — отвърна Клариса уклончиво. — Ще проверя… Сега си лягай, Пипа. Прави каквото ти казвам!

Като продължаваше да хълца, Пипа излезе от стаята и побягна нагоре по стълбите. Клариса остана загледана подире й и после пак се обърна към тялото на пода.

— Да допуснем, че намеря в гостната труп… как бих постъпила? — промърмори тя на себе си. След като постоя известно време потънала в размисъл, тя извика по-силно: — О, Господи, какво да правя?

Съдържание

Паяжината 4,8

Spider’s Web,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Агата Кристи. Паяжината

Адаптация: Чарлз Озбърн

ИК „Селекта“, София, 2000

История

  1. — Добавяне

Библиоман