Издание

Лада Галина. Искам да ти разкажа

Рецензент: Христо Стефанов

Редактор: Цветан Николов

Художник: Петър Добрев

Художествен редактор: Лиляна Басарева

Технически редактор: Адриан Мицов

Коректор: Мария Енчева

Профиздат, 1981