Във втората книга от романа „Полунощ“ най-силната от вещиците Мейфеър, Роуан, се връща в Ню Орлиънс, за да открие отдавна изгубеното си семейство… И една тайна, по-страшна и вълнуваща дори от топлината на домашното огнище и енигматичната атмосфера на старото имение на Първа улица. А колкото по-дълго остава в града, толкова повече нараства изкушението да разбере всичко за тайнствения тъмнокос мъж, забелязван от мнозина в градината. Мъжът, който е свързан със семейство Мейфеър от самото начало на родовата им история и чието име не бива да се споменава. Но дали тази страст ще се окаже по-силна от предупрежденията и от любовта й?

5,3 Вещиците: Полунощ
The Witching Hour,


Издание:

Ан Райс. Вещиците: Полунощ. Книга втора

Американска. Първо издание

ИК „ИнфоДАР“, София, 2008

Редактор: Милена Иванова

Коректор: Ангелина Вълчева

ISBN: 978-954-761-345-4