Преуспяващият млад брокер Лукас Хейстингс е обвинен в измама и осъден на затвор. Въпреки неоспоримите доказателства за неговата вина, Андреа Майърс се съмнява в справедливостта на присъдата. Като съдебен заседател тя е подкрепила решението на съда, но сърцето й подсказва друго… Освен това преди години самата Андреа е преживяла кошмара да бъде обвинена несправедливо и се измъчва от мисълта, че е възможно отново е допусната подобна грешка. След излизането си от затвора Лукас пак я среща. Тя се опитва да му помогне, тласкана от угризения, съчувствие и може би от още нещо?

4,2 Осъден на любов
Hero on the Loose,


Издание:

Ребека Уинтърс. Осъден на любов

Американска. Първо издание

ИК „Арлекин-България“, София, 1993

Редактор: Саша Попова

ISBN: 954-110-079-1