Забравихте ли за Света на Смъртта?

А не бива…

Добре познатите ни герои, начело с комарджията-екстрасенс Язон дин Алт, отново са тук.

И този път приключенията им прехвърлят просторите на Пир, за да се опитат да спасят Галактиката и останалите човешки светове.

4 Свят на смъртта 4
Возвращение в мир смерти,


Издание:

Хари Харисън, Ант Скалантис. Свят на смъртта 4

Американска. Първо издание

Редактори: Николай Теллалов, Валентина Тодорова-Маринова

Коректор: Иван Крумов

ISBN: 954-8826-11-9

 

Оформление на корицата и предпечатна подготовка: ИК „Квазар“

Формат: 54×84/16

Печатни коли: 25

Тираж: 1000

Печат: „Експреспринт“ ООД — София

 

Harry Harrison, Ant Skalamdis

Deathworld 4: Return to Deathworld

copyright © 1997 by Harry Harrison & Projex International, Ltd.

© Атанас П. Славов, превод, 2001

© Николай Теллалов, редактор, 2001

© Валентина Тодорова-Маринова, редактор, 2002

© Квазар, оформление на корицата, 2002

© Квазар, предпечатна подготовка, 2002

© ИК „Квазар“, 2002