Издание:

Куцият дявол

Петър Бобев

Редактор: Атанас Мочуров

Техн. редактор: Георги Иванов

Художник: Асен Старейшински

Худ. редактор: Иван Кенаров

Коректори: Денка Мутафчиева, Паунка Камбурова

Дадена за набор на 15.IV.1970 г.

Излязла от печат на 30.VI.1970 г.

Печатни коли 14,75 Формат 65X92/16

Тираж 40380 ека. Издат. коли 14,75

Темат. № 2054-У Издателски № 651

Цена 1,33 лв. по ценоразписа 1968 г.

ДПК „Странджата“, гр. Варна

Пор. № 6211/1970 г.